Zaznacz stronę

Jest to ważne w przypadku, gdy drobne elementy w projekcie, np: teksty, ramki, symbole itd. Są zbudowane z 2, 3 lub 4 kolorów CMYK. Zamiany CMYK’a na PANTONE wykonuje się aby podczas druku uniknąć pasowania koloru z kilku matryc. Jest duże ryzyko, że przy wznowieniach lub w trakcie długiego druku ten kolor będzie miał różne odcienie.

Zamiana na kolor PANTONE jest dość prosta. Numer PANTONU (koloru dodatkowego) sugeruje każdy program graficzny podczas obróbki graficznej. Podpowiedź programu należy skonsultowac z klientem czy się na to zgadza. Taka zamiana może dać oszczędności gdy rezygnujemy całkowicie z CMYKa lub kolorów składowych CMYKa w druku zastępując te kolory PANTONem. W sytuacji gdy i tak będziemy drukować kolorami CMYK, ale zależy nam na tym aby np jakiś element był kolorystycznie idealny ze wzorcem (często się zdarza przy logotypach), wtedy musimy dodać dodatkowy kolor. Wtedy będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Warunkiem takiego rozszerzenia o dodatkowy kolor jest wolna sekcja farbowa na maszynie drukującej.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Info | Close